Golvvärmerör

Buildahouse PE-RT golvvärme rör med minst 50 års tjänst och egna stående köregenskaper.

Våra rör är kända för att vara mycket flexibel för att arbeta med och för vår "gör det själv" kunder kommer läggning av golvvärme inte vara en kamp mot envis röret.

Vi distribuerar följande uppvärmnings rörprodukter.:

16mm, 17mm och 20mm 5-skikt rör för installation tillsammans med värmefördelningsplåtar och en 3-lagers 20mm alternativ som kan användas om röret måste bäddas direkt i betongen.


Rör konsumtion på de enskilda dimensionerna skall generellt räknas ut enligt följande.

16mm och 17mm rör = 5,0 meter per kvm.

20mm rör = 3,50 meter per kvm.