Värmefördelar plåt

Danska producerade värmefördelningsplåtar i den "riktiga" aluminium kvalitet.

De värmefördelningsplåtar är en stor fördel när rummet värms med golvvärme.

plattor Aluminium framställs med en Ω profil som ger en bättre kvarhållning av röret och en optimal kontakt mellan värmerören och värmepanel.
Värmefördelningsplattor leder värme mycket väl, och därigenom säkerställer att avleda värmen från värmeröret så mycket som möjligt.

För att undvika gnisslar i trägolv Buildahouse rekommendera användning av rör med inre syre block till träkonstruktioner.

Varmefordelingspladernes avleda värme gör också värmefördelningsplattor perfekt för golvvärme i trägolv.

Värmefördelningsplåtar monteras tätt upp under golvet. Således svarar golvvärme mycket snabbt för plötsliga förändringar i temperatur i rummet.

læs monteringsvejledning til varmefordelingsplader her.