Isolering / rörsektioner

"Isoltube" -rörisolering

Rörsektioner tillverkade i Danmark.

Tillverkaren använder ekstuderet polyeten med slutna celler isoleringsmaterial.

Materialet är inte hygroskopisk och kännetecknas bla. att vara.

Flexibel - Dimensions stabil - Kemiskt neutral

Specifiktationer:

Användningsområde - -45gr. - + 100gr.

Brandfarlighet - Självsläckande acc Euro klass E och DIN 4102

Värmekonduktivitet (v / 10gr.) - (. V / 40gr) - 0,038W / mK - 0,040W / mK.

Toxiditet - Inga.

Freon - Används inte.