Fördelare med skruv

Grenröret med forskruening.

För din vatten med hjälp av grenrör från Buildahouse.

Kom ihåg att köpa:

Fäste för grenrör och omløbersæt.

Fördelare med forskruening passar våra VA skåp.